bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Karta Wielkiej Rodziny

Program „Karta Wielkiej Rodziny” skierowany jest do rodzin wielodzietnych oraz rodzin zastępczych zamieszkujących na terenie miasta Ostrołęki, który funkcjonuje od 5 września 2012 roku. Projekt ten oparty jest na podstawie uchwały z dnia 28 czerwca 2012 roku Nr 303/XXVIII/2012 Rady Miasta Ostrołęki.

Celem projektu jest poprawa warunków życia rodzin wielodzietnych, które zamieszkują na terenie miasta Ostrołęki i posiadają 3 dzieci i więcej do 18 roku życia lub do 25 roku życia, jeżeli dziecko się uczy bądź studiuje. Zniżki w ramach Karty przysługują niezależnie od dochodu rodziny.

Karty wydawane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce na pisemny wniosek rodzica lub opiekuna wszystkim członkom rodziny. Karty są imienne, zawierają adres uprawnionego, termin ważności oraz numer.

Wnioski są udostępniane:

  • w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce (ul. gen. Józefa Hallera 12 - pokój nr 5),
  • na stronie Ośrodka: bip.mopr.ostroleka.pl w zakładce Karta Wielkiej Rodziny>Druki do pobrania.

Obsługą klientów na terenie Miasta Ostrołęka w sprawie wniosków z zakresu Karty Wielkiej Rodziny zajmuje się:

  • Pani Jadwiga Rutkowska – pokój nr 5, tel. 29 7693361

Do wniosku należy dołączyć:

  • kserokopię legitymacji lub zaświadczenie o kontynuowaniu nauki lub studiów w przypadku dzieci powyżej 18-ego roku życia,
  • w przypadku rodzin zastępczych prawomocne orzeczenie sądu.

Warunkiem do skorzystania z karty konieczne jest okazanie z Kartą dokumentu pozwalającego potwierdzić tożsamość użytkownika karty. Karta dziecka nieposiadającego dokumentu pozwalającego potwierdzić tożsamość, jest ważna z dokumentem rodzica/opiekuna bądź rodzeństwa.

Każdy członek rodziny ma prawo do indywidualnego korzystania z Karty.

Po upływie terminu ważności należy złożyć wniosek o przedłużenie Karty. Karta może być wydana na krótszy okres niż rok, w przypadku możliwej do określenia utraty przez rodzinę uprawnień do korzystania z niej, gdy dzieci ukończyły 18 rok życia lub 25 rok życia i nie kontynuują nauki.

Lista partnerów Karty Wielkiej Rodziny znajduje się na stronie:

http://www.mopr.ostroleka.pl/dziecko-i-rodzina/karta-wielkiej-rodziny/partnerzy/

Podstawa prawna:

pdf Uchwała Nr 303/XXVIII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy warunków życia rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie miasta Ostrołęki (61KB)
pdf Zarządzenie Nr 264/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru Karty Wielkiej Rodziny (146KB)Opublikował: Jacek Olewiecki
Publikacja dnia: 01.03.2016
Podpisał: Jadwiga Rutkowska
Dokument z dnia: 01.03.2016
Dokument oglądany razy: 1 422